Hr En
Naslovna  >  Novosti i događanja  >  Studijsko putovanje u Beč i Graz (31.5-2.6.) dio II.

Studijsko putovanje u Beč i Graz (31.5-2.6.) dio II.

-1.6.2017.

Dan smo započeli posjetom  tzv. part-time strukovnoj školi “Landesberufsschule Graz 8”. Školu je osnovala Austrijska savezna država Štajerska. Svojom organizacijom rada osigurava  provedbu naukovanja za učenike koji  devet tjedana provedu u školi, a ostalo vrijeme kao naučnici u poduzećima. Škola organizira nastavu općih/transverzalnih sadržaja (materinji jezik, strani jezik, politika i poslovanje) te stručno teorijsku nastavu kao i praktični dio u radionicama škole. Radionice škole opremljene su najsuvremenijom tehničkom opremom, strojevima i alatima, o čemu brine osnivač škole.


 
Naučnici se obrazuju za zanimanja iz područja metalske struke, graditeljstva, (strojari, alatničari, tokari, brusači, proizvođači kirurških instrumenata, zavarivači, armirači, tehnički crtači, tehnički dizajneri, tehničari rashladnih sustava, tehničari fitnes usluga, ortopedski tehničari itd. Obrazovanje, ovisno o zanimanju traje od tri do četiri godine. Razredna odjeljenja pohađaju učenici različitih uzrasta, uglavnom od 15 godina na više, već prema tome u koju školu ih uputi poduzeće s kojim su sklopili ugovor o naukovanju. Učenici su predstavljali zanimanja za koja se školuju kao i motivaciju za upis u naukovanje. Naukovanje je jedan od oblika zadržavanja učenika u sustavu obrazovanja i osiguravanja radnog mjesta. Obrazovni sustav je fleksibilan i omogućava svima i horizontalnu i vertikalnu prohodnost, kao i prekvalifikaciju i cjeloživotno učenje. 


Zatim smo posjetili radionice WIFI Styria Gospodarske komore Štajerske.


WIFI, Institut za ekonomsku promociju (Wirtschaftsförderungsinstitut) je odjel Austrijske gospodarske komore (WKÖ) i s devet regionalnih Instituta, najveći je pružatelj usluga stručnog usavršavanja i obrazovanja u Austriji. WIFI nudi obrazovne programe u okviru cjeloživotnog učenja, odnosno daljnjeg obrazovanja za potrebe austrijskih poduzeća: programe u kojima su implementirani zahtjevi poslovne zajednice za znanjima, vještinama i kompetencijama usklađenih s razvojem tehnologija. Osim toga, podršku malim i srednjim poduzećima daju i kroz savjetovanja te programe usavršavanja u području poslovnih i osobnih vještina, i obrazovanja za mentore u poduzećima. Na području cijele Austrije WIFI organizira iše od 30.000 tečajeva, seminara i programa diljem Austrije. U prostorijama Instituta nalaze se i radionice i laboratoriji gdje naučnici polažu završne i majstorske ispite za zanimanja unutar različitih područja (ugostiteljstvo, turizam, osobne usluge, područje elektrotehnike, strojarstva). 

 

 
Institucija „Talentcenter“ osnovana je od strane Gospodarske komore Štajerske. Glavna aktivnost je profesionalna orijentacija učenika osnovne škole. Profesionalna orijentacija kao takva u velikoj mjeri već je implementirana u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja u koji prema učeničkim postignućima usmjerava učenika u ona područja u kojima imaju više uspjeha i interesa. Stoga, iako nije propisano, osnovne škole vode brigu o tome da učenike upute i na profesionalnu orijentaciju kako bi osvijestili svoje sposobnosti i interese te lakše odabrali svoje buduće obrazovanje. Prezentirane su nam metode testiranja učeničkih kognitivnih i motoričkih sposobnosti, socijalnih vještina te motiviranosti. Testiranja traju nekoliko sati, tj. primjereno dobi učenika i svaki učenik dobiva „rezultate“ s informacijom o tome koje u kojem bi području mogli nastaviti svoje obrazovanje s popisom i opisom zanimanja te daljnjeg razvoja karijere.
   

 

Posjetili smo i ustanovu CAMPUS 02 – Sveučilište primijenjenih znanosti. Ustanova nudi programe obrazovanja u okviru tercijarne razine obrazovanja u području poslovanja i tehnologije i to pet dodiplomskih studija i šest diplomskih studija. Studij omogućava učenje uz rad (studenti su zaposleni u poduzeću i studiraju) i “learning by doing”. Usko su umreženi s poduzećima te je tako osigurana komunikacija akademskog znanja u nastavi i istraživanju s potrebama tehnološkog razvoja i razvoja poduzeća. Stručni studiji, ovisno o bachelor ili master razini dijele istu kvalifikacijsku razinu sa sveučilišnim studijima.-2.6.2017.

Posljednji dan studijskog putovanja posjetili smo ustanovu BAUAkademie Steiermark. Akademija se u ponudi ima programe cjeloživotnog obrazovanja u području graditeljstva, ali nudi i mogućnost naukovanja za naučnike graditeljske struke, koja se intenzivno provodi 3 tjedna u radionicama akademije. Učenicima su osigurani svi uvjeti za rad i učenje, trener iodgajatelj.  U okviru cjeloživotnog učenja organiziraju se seminari i tečajevi za napredovanje unutar profesije (npr. voditelj gradilišta, glavnog inženjera i sl.). Akademija je kroz svoju tradiciju rada stekla brand ustanove za obrazovanje visokokvalitetnih radnika u graditeljstvu.


Prije polaska za Zagreb, obišli smo poduzeće Magna Steyr AG & Co KG.
Magna Steyr je dio Magna International s glavnom djelatnošću proizvodnje vozila. Tradicionalno je uključena u proces naukovanja i na taj način osigurava kvalitetne buduće radnike. HR Odjel organizira selekcijski postupak za potencijalne naučnike, a otvorena naučnička mjesta oglašavaju na svojim web stranicama, putem komunikacijskih kanala Gospodarske komore Štajerske te putem sredstava javnog oglašavanja.  Naukovanje se provodi za nekoliko programa u području metalske struke, automehatronike, autolimarije, izrađivača sjedala za automobile i sl. Naukovanje, ovisno o zanimanju traje od tri do četiri i pol godine, prvo u radionicama koje se nalaze u krugu tvornice, naučnici rade na konkretnim zadacima (npr. kompletna reparacija automobila uz nadzor ovlaštenog instruktora). Instruktori su majstori u struci, tehničari ili inženjeri s iskustvom u struci te s položenim ispitom pedagoških kompetencija.


 
 
Cap4App operativni jezik je engleski. Ovdje možete pročitati sažetak sadržaja na hrvatskom jeziku.
Print page

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Show Desktop view