Hr En
Naslovna  >  Novosti i događanja  >  Studijsko putovanje u Beč i Graz (31.5-2.6.) dio I.

Studijsko putovanje u Beč i Graz (31.5-2.6.) dio I.

Trajanje studijskog putovanja: 29.svibnja – 2. lipnja 2017.
Partner organizator: Austrijska gospodarska komora (WKO)
Mesto: Beč (29.-31. svibnja), Graz (1.-2. lipnja)

Cilj studijskog putovanja bio je upoznati se s provedbom i organiziranja strukovnog obrazovanja u Austriji s posebnim naglaskom na ulogu komora i Ureda za naukovanje koji djeluju pri Komori. Program je uključivao predavanja, posjete trening centrima, poduzećima, relevantnim dionicima i institucijama uključenim u provedbu naukovanja tijekom inicijalnog strukovnog obrazovanja, ali i cjeloživotnog – post-sekundarnog i strukovnog tercijarnog obrazovanja. Imali smo priliku razgovarati s zaposlenicima komore zaduženima za naukovanje, mentorima i naučnicima u poduzećima, učenicima, nastavnicima i ravnateljima u strukovnim školama. Na radionicama detaljnije raspravljali o dobrim i lošim stranama austrijskog i hrvatskog sustava, te razradili ideje za nastavak projekta.

- 29.5.2017.

Prvi dan posjetili smo prostorije Austrijske gospodarske komore (WKO).


 

G. Kurt Schmid iz Instituta "ibw Austrija - istraživanje i razvoj u VET-u“, održao je prezentaciju na temu inicijalnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Austriji, s posebnim naglaskom na dualni sustav, strukturu upravljanja obrazovnim sustavom i ulogu gospodarskih komora. U Austriji strukovno obrazovanje i osposobljavanje ima značajnu ulogu u obrazovnom sustavu: oko 80% učenika nakon obveznog obrazovanja pohađa neki od programa strukovnog obrazovanja koje karakterizira visok stupanj zastupljenosti učenja temeljenog na radu (work-based learning). Programi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja provode se u klasičnom sustavu u strukovnim školama ili u sustavu dualnog obrazovanja oblikovanog većim djelom od strane poslodavaca. 

U full-time školama učenici praktične vještine stječu u simuliranom radnom okruženju (u radionicama, laboratorijima i sl.) uz dobrovoljnu ili obaveznu kratkotrajnu praksu u poduzećima. U dualnom sustavu učenici provode 20-30% vremena u part-time školi, a 70-80% vremena u poduzeću, gdje uče u stvarnom radnom okruženju i uključeni su u proizvodni proces, pod vodstvom certificiranih mentora. Učenici sami pronalaze mjesto za naukovanje u poduzeću, uz pomoć škole. 
U Austriji trenutno oko 30 000 poduzeća prima naučnike, od čega je 97% malih i srednjih poduzeća. Svake godine za naukovanje se odlučuje oko 33 000 učenika, a dvije trećine se osposobljava u malim i srednjim poduzećima. Programi inicijalnog strukovnog obrazovanja odražavaju ekonomsku strukturu i konstantno su ažurirani.Predstavnici poslodavaca imaju glavnu ulogu u upravljanju sustavom dualnog obrazovanja – u većini su zastupljeni u federalnom Savjetodavnom odboru za naukovanje. Administracija naukovanja u ovlasti je lokalnih ureda WKO (Lehrlingsstellen). Uspjeh austrijskog sustava strukovnog obrazovanja odražava se u niskoj stopi nezaposlenosti mladih.

U austrijskom sektoru strukovnog obrazovanja i osposobljavanja postoje različiti postupci predviđanja koji vode do prilagodbi kurikula. Za svako strukovno zanimanje na nacionalnoj je razini definiran kurikul za osposobljavanje u poduzeću, te opis aktivnosti (izlaznih kompetencija). U odborima za razvoj kurikula nastavnici i stručnjaci za obrazovanje rade zajedno s predstavnicima gospodarstva na izradi predmetnih kurikula. Socijalni partneri mogu podupirati proces koordinacije između obrazovnih usluga i kvalifikacijskih zahtjeva i/ili izraziti potrebe gospodarstva uzimajući u obzir (regionalne) ekonomske zahtjeve.

Naukovanje učenika u poduzeću uglavnom financiraju sama poduzeća u obliku plaće koja je regulirana kolektivnim ugovorom (sektora ili poduzeća). Međutim, postoji niz javnih potpora koje su dostupne kao podrška poduzećima: svako poduzeće koje osposobljava učenika ima pravo na takozvanu osnovnu podršku koju može zatražiti na kraju odgovarajuće godine naukovanja. Ona obuhvaća tri bruto nagrade za naukovanje na temelju kolektivnog ugovora u prvoj godini naukovanja, dvije u drugoj godini, jedna u trećoj i četvrtoj godini. Za izvrsne rezultate naučnika na završnom ispitu nagrađuju se i poduzeća.

U popodnevnim satima posjetili smo turističku školu Modul.


 
Modul je privatna full-time škola za turizam i poduzetništvo osnovana od strane Bečke gospodarske komore koja priprema učenike za karijeru u turizmu ili za nastavak obrazovanja na visokom studiju. Škola nudi tri obrazovna programa: srednjoškolski program u trajanju od pet godina s obaveznim ljetnim pripravništvom – u destinacijskom menadžmentu, event managementu ili travel menadžmentu; diplomski studij turističkog menadžmenta u trajanju od dvije godine s tri mjeseca praktičnog osposobljavanja i međunarodni tečaj u hotelskom menadžmentu u trajanju od dvije godine. Škola usko surađuje s brojnim velikim i malim hotelima u kojima učenici i studenti odrađuju praksu. 

-30. 5.2017.

Drugi dan započeo je posjetom Uredu za naukovanje Bečke gospodarske komore (WKW).


Prezentaciju je održao g. Mario Grnja, savjetnik za naukovanje. Trenutno u Austriji postoji 199 programa naukovanja za zanimanja u trgovini i industriji u trajanju od dvije do četiri godine, i 15 programa za zanimanja u poljoprivredi i šumarstvu. Uredi za naukovanje djeluju unutar gospodarskih komora i prisutni su u svakoj provinciji. Osnovne aktivnosti ureda su: savjetodavne usluge za mentore, naučnike i ostale zainteresirane strane (u vezi pravnih i financijskih pitanja, procesa akreditiranja poduzeća i usluge profesionalnog savjetovanja za adolescente), procjena poduzeća pri akreditaciji, vođenje registra ugovora o naukovanju, upravljanje završnim ispitima i administracija subvencija za naučnička poduzeća.
Uredi osim pružanja informacija i usluga savjetovanja za poduzeća i naučnike, organiziraju razmjene naučnika, online prijave, seminare, radionice, natjecanja i prikupljanje statističkih pokazatelja. 


Kasnije smo posjetili tvrtku Opel Wien GmbH i restoran Figlmüller Wollzeile
Opel Wien GmbH je dio Opel grupe i podružnica tvrtke General Motors koja organizira naukovanje za elektrotehničare u trajanju od četiri godine. Naučnici prolaze kroz program u posebnim radionicama, u manjim grupama, pod vodstvom mentora, zaposlenika Opela koji je zadužen za praćenje njihovog rada. Naučnici se osposobljavaju za održavanje i popravak proizvodnih postrojenja, strojeva, robota i sustava proizvodnje. Osim zadataka propisanih kurikulumom, naučnici uče dodatne stručne i tzv. meke vještine (odnos prema radu, kolegama, radnom okruženju).


Restoran Figlmüller Wollzeile je dio Figlmüller grupe, obiteljske tvrtke koja je osnovana 1905. godine u Beču, a danas obuhvaća pivnicu, kafiće, barove i restorane s bečkim specijalitetima. Naučnici se obrazuju za rad u kuhinji i posluživanju, stječu znanja o specifičnostima austrijske kuhinje, proizvodima, pripremi i prezentaciji gotovih jela. Naukovanje traje tri godine, a osim što primaju naknadu za rad, naučnike se dodatno potiče kroz sudjelovanje u natjecanjima naučnika, inozemnu razmjenu, bonusima, vaučerima za putovanja, nagradama za odličan uspjeh u školi i sl. Njihov rad i zadovoljstvo se kontinuirano prate kroz sve godine naukovanja.

- 31.5.2017.

U srijedu smo imali mogućnost posvetiti vrijeme raspravi o do tada viđenom na radionici s predstavnicima instituta ibw (g. Kurt Schmid, g. Markus Müllner).
U prvom dijelu radionice, predstavnici Hrvatske gospodarske komore održali su prezentaciju na temu hrvatskog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Predstavljene su specifičnosti različitih oblika učenja temeljenog na radu, pravni okvir, sustav upravljanja, programi naukovanja, te aktualna reforma strukovnog obrazovanja. Uslijedila je radionica u tri dijela na kojoj su sudionici iznosili dojmove o dotadašnjim izlaganjima i posjetima, raspravljali o ulozi savjetnika za naukovanje i definirali primjere dobre prakse, relevantne za daljnje projektne aktivnosti.

 
 
Cap4App operativni jezik je engleski. Ovdje možete pročitati sažetak sadržaja na hrvatskom jeziku.
Print page

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Show Desktop view