Hr En
Naslovna  >  Strukovno obrazovanje

Strukovno obrazovanje

Korisne stranice:


Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO)

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO)

Portor.hr: pravna regulativa

Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja (CEDEFOP)

ReferNet Hrvatska

WorldSkills Europe

Nove boje znanja

Hrvatski kvalifikacijski okvir

Europska zaklada za strukovno obrazovanje (ETF)

Europski referentni okvir za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Zakoni i propisi

HR:

Zakon o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“, 30/2009)
Zakon o obrtu („Narodne novine“, broj 143/2013.)
Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenju nastave u strukovnim školama („Narodne novine“, broj 140/2009)
Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita („Narodne Novine“, broj 63/2014)
Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja („Narodne novine“, broj 37/2015.)
Pravilnik o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju („Narodne novine“, broj 63/2014.)
Odluka o donošenju Programa za stjecanje pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore („Narodne novine“, broj 8/2016)
Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije („Narodne novine“, broj 08/2016)
Zakon o radu („Narodne novine“, 93/2014)
Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik („Narodne novine“, broj 89/2015)
Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima u kojima smije sudjelovati („Narodne novine“, broj 62/2010)


Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za razdoblje od 2016. do 2020. godine
Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije
Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

EU:

Sektorske politike EU: Obrazovanje i strukovno osposobljavanje

Education and Training 2020 – ET 2020

Copenhagen Declaration 2002
Maastricht Communique 2004
Helsinki Communique 2006
Bordeaux Communique 2008
Bruges communique 2010
Riga Conclusions 2015


Strukovno obrazovanje u RH


Obrazovanje u strukovnim školama traje od jedne do pet godina, a trajanje ovisi o vrsti obrazovnog programa, odnosno strukovnog kurikuluma za određeno zanimanje ili strukovne kvalifikacije. Po završetku strukovne škole moguće se uključiti na tržište rada ili, uz određene uvjete, nastaviti obrazovanje na srednjoškolskoj razini ili na visokim učilištima.

Strukovnim obrazovanjem stječu se znanja, vještine i kompetencije potrebne tržištu rada s ciljem stručnog priznavanja kvalifikacija koje također pružaju mogućnost napretka u budućem obrazovanju.

Učenici koji su završili obrazovni program u trajanju od tri, četiri ili pet godina stječu srednju stručnu spremu, a učenici koji su završili obrazovni program u trajanju do dvije godine stječu nižu razinu srednjeg obrazovanja.

Izvor:  MZO

U šk. godini 2016./2017. u srednjim strukovnim školama u RH izvode se 103 četverogodišnja i 134 trogodišnja programa
Ukupan broj i nazivi svih programa dostupni su na poveznici.

Srednje škole , razredni odjeli i učenici, početak šk.g. 2016./2017. Izvor: Državni zavod za statistiku

Škole
Schools
Razredni
odjeli

Class units
Učenici
Students
Ponavljači
Repeaters
ukupno
Total
samostalne
Self-contained
školske
jedinice/odjeli
School/class
units
ukupno
Total
učenice
Female
 students
ukupno
Total
učenice
Female
 students
Tehničke i srodne
Technical and related schools
 258  64  194 3 323 75 486 36 026 1 040
Državne
State
 247  62  185 3 257 74 397 35 458 1 029
Privatne
Private
 9  2  7  48  647  262  9
Industrijske i obrtničke
Industrial and crafts schools
 194  22  172 1 651 30 310 10 201 1 225
Državne
State
 192  22  170 1 646 30 266 10 195 1 223
Privatne
Private
 2 -  2  5  44  6  2


Popis škola u kojima se izvode strukovni programi obrazovanja:
Izvor: MZO


Broj učenika  srednjih škola (i ponavljači) po razredima i prema spolu, početak šk. g. 2016./2017.
Izvor: Državni zavod za statistiku
  Učenici
Students
ukupno
Total
I. razred
1st grade
II. razred
2nd grade
III. razred
3rd grade
IV. razred
4th grade
V. razred
5th grade
svega
All
ponavljači
Repeaters
svega
All
ponavljači
Repeaters
svega
All
ponavljači
Repeaters
svega
All
ponavljači
Repeaters
svega
All
ponavljači
Repeaters
svega
All
ponavljači
Repeaters
Tehničke i srodne – ukupno
Technical and related schools – all
75 486 1 040 18 214  387 18 273  336 18 562  235 19 166  81 1 271  1
Učenice
Female students
36 026  361 8 397  156 8 492  110 8 870  69 9 284  26  983  -
Državne
State
74 397 1 029 17 966  381 17 992  334 18 315  234 18 907  79 1 217  1
Privatne
Private
 647  9  158  6  179  2  146 -  164  1  -  -
Vjerskih zajednica
Religious community
 442  2  90 -  102  -  101  1  95  1  54  -
Industrijske i obrtničke – ukupno
Industrial and crafts schools – all
30 310 1 225 9 598  662 10 533  435 10 055  128  124  -  -  -
Učenice
Female students
10 201  335 3 112  175 3 585  125 3 380  35  124  -  -  -
Državne
State
30 266 1 223 9 586  661 10 514  434 10 042  128  124  -  -  -
Privatne
Private
 44  2  12  1  19  1  13  -  -  -  -  -


Statistički podaci o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju na razini EU dostupni su na stranicama Eurostata. 

Kompetencije mentora u poduzećima

Na ovoj stranici izdvojili smo relevantne materijale nastale iz projektata i inicijativa, koji se odnose na osposobljavanje mentora za izvođenje praktične nastave i vježbi u poduzećima ili obrtima.

U Hrvatskoj prema Zakonu o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009) i Zakonu o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/2013) praktičnu nastavu i vježbe kod poslodavca ne može izvoditi osoba koju je poslodavac učeniku imenovao za mentora ako nema stečene pedagoške kompetencije odnosno položen ispit kojim dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika. Trenutno je na snazi Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore u trajanju od  225 sati i opterećenosti od 60 ECTS bodova. Ovaj program ne odgovara potrebama i mogućnostima većine poduzeća u RH (90% njih su mala i srednja poduzeća).

U nastavku navodimo primjere prakse iz zemalja EU koje imaju uspješne sustave naukovanja. Kako bi poboljšale status, kvalifikacije i ključne kompetencije, te mogućnosti profesionalnog razvoja mentora u poduzećima, brojne zemlje su pokrenule inicijative na razini sektora ili na nacionalnoj razini. Svi programi imaju određene sličnosti iako su modeli implementacije prilično različiti. Materijali problematiziraju upravljanje i propise, uloge socijalnih partnera i poduzeća, financiranje, pedagoške aspekte i poučavanje, te atraktivnost i izvrsnost programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Hrvatskoj tek predstoji cjelovita analiza i izrada profila mentora u poduzećima.

Europska komisija (2017) Teachers and trainers in work-based learning/apprenticeships

Tematska grupa Europske komisije i Cedefop-a (2012) In-company trainers: competence requirements, certification and validation

EU projekt (2016): The Apprenticeship Toolbox development

Izvješća država članica EU: Supporting teachers and trainers

Cedefop (2010): Mogućnosti profesionalnog razvoja mentora u poduzećima

Cedefop: Profesionalni razvoj učitelja i trenera

Cedefop (2014): Vodeći principi profesionalnog razvoja trenera u SOO


Publikacije

U Europi postoji široki strateški konsenzus da učenje temeljeno na radu kod poslodavca pomaže osposobiti mlade ljude vještinama koje mogu poboljšati njihovu zapošljivost i olakšati prijelaz iz škole na tržište rada. No usprkos brojnim i snažnim dokazima da naukovanje može biti učinkovit način za rješavanje neravnoteže tržišta rada, postoje prepreke za uspostavljanje kvalitetnih sustava naukovanja.

S ciljem kvalitetnijeg razumijevanja naukovanja, podupiranja dionika u provođenju strategija razvoja strukovnog obrazovanja i promicanja naukovanja i drugih oblika učenja temeljenog na radu, od posebne je važnosti aktivnost izvještavanja, i to kroz pregled uspješnih politika, kvalitativnih i kvantitativnih podataka, primjera dobre prakse i raspravu o različitim elementima naukovanja.

U nastavku navodimo nekoliko recentno objavljenih dokumenata na temu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i naukovanja koje su relevantne za provedbu aktivnosti projekta Cap4App, a mogu biti od interesa i ostalima:


OECD (2017), Striking the right balance: costs and benefit of apprenticeship

European Commission (2017), Business cooperating with vocational education and training providers for quality skills and attractive futures

European Commission (2017), Teachers and trainers in work-based learning/apprenticeships

ILO (2017), ILO Toolkit for Quality Apprenticeships. Volume I: Guide for Policy Makers

OECD (2017), Incentives for apprenticeship

Cedefop,The changing nature and role of vocational education and training in Europe
Volume 1: conceptions of vocational education and training: an analytical framework
Volume 2: results of a survey among European VET experts
Volume 3: the responsiveness of European VET systems to external change (1995-2015)
Cap4App operativni jezik je engleski. Ovdje možete pročitati sažetak sadržaja na hrvatskom jeziku.
Print page

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Show Desktop view