Hr En
Naslovna  >  Projekt  >  Rezultati projekta

Rezultati projekta


Opći je cilj projekta bio je jačanje kapaciteta projektnih partnera za pružanje potpore malim i srednjim poduzećima već uključenima u naukovanje i / ili koja se tek namjeravaju uključiti.
Kroz projekt ojačane su kompetencije zaposlenika institucija partnera, razvijeni su resursi i operativne sposobnost kako bi HGK i partneri mogli pružiti pomoć MSP-ima za uključivanje u izvedbu učenja temeljenog na radu (work-based learning) u poduzećima na razini srednjoškolskoga strukovnoga obrazovanja.
Stvoreni su administrativni uvjeti, procedura i program edukacije za stjecanje potrebnih kvalifikacija i certifikata za mentore. Promotivnim aktivnostima podignuta je svijest o dobrobitima i važnosti ovakvog modela učenja među MSP-ovima, ali i javnosti općenito. Posredno, projektne su aktivnosti utjecale na donositelje odluka u području strukovnog obrazovanja, strukovne škole, učenike i njihove roditelje.


 1. Provedeno istraživanje o stanju u području provedbe različitih oblika učenja temeljenog na radu u poduzeću i objavljeno "Izvješće o stanju u sustavu srednjega strukovnog obrazovanja i osposobljavanja: analiza stanja i analiza rezultata istraživanja" - ožujak 2017.g.
 2. Konferencija „Oblici učenja na radnome mjestu za učenike srednjega strukovnog obrazovanja u RH“ – 4. travnja 2017. g.
 3. Razvoj suradnje i razmjene informacija s partnerima te studijski posjet Austrijskoj gospodarskoj komori – 31. svibnja2. lipnja 2017. g.
 4. Prijevod relevantnih pravnih dokumenata i priručnika iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 5. Train the trainers - provedba edukacije za djelatnike županijskih komora HGK i institucija partnera za savjetnike za naukovanje za rad s poduzećima i školama – 4. - 5. prosinca 2017.g.
 6. Vodič za savjetnike za naukovanje
 7. Set kriterija za poduzeća zainteresirana za provedbu učenja temeljenog na radu
 8. Program za mentore 
 9. Priručnik za mentore u poduzećima
 10. Provedba programa osposobljavanja mentora26. – 27. travnja 2018. g.
 11. Konferencija za mentore – 28. svibnja 2018. g.
 12. Baza poduzeća licenciranih za naukovanje i mentora
 13. Provedene promotivne aktivnosti o projektnim aktivnostima i rezultatima za ciljne skupine;  prepoznate prednosti UTR-a; povećana vidljivost SOO-a
 14. Završna konferencija projekta Cap4App - 11. rujna 2018.
Cap4App operativni jezik je engleski. Ovdje možete pročitati sažetak sadržaja na hrvatskom jeziku.
Print page

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Show Desktop view