Održana konferencija „Osposobljavanje i usavršavanje mentora u gospodarstvu“

Nakon uspješno održane edukacije za osposobljavanje mentora u poduzećima, u Hrvatskoj gospodarskoj komori je 28. svibnja 2018.g. održana konferencija pod nazivom „Osposobljavanje i usavršavanje mentora u gospodarstvu“, kao dio projekta Cap4App, programa ERASMUS +.

Neosporno je da mentor u procesu osposobljavanja ima središnju ulogu za učenikov uspjeh tijekom formalnog obrazovanja jer izravno utječe na uspjeh prakse i naukovanja u obliku osposobljavanja budućih zaposlenika koji će u skladu sa strukom i radnim procesima moći samostalno obavljati posao. Kadrovski preduvjet za osiguravanje procesa učenja temeljenog na radu kod poslodavca u vidu posjedovanja pedagoških kompetencija, propisan je i Zakonom o strukovnom obrazovanju. Međutim,  puna primjena  tog zahtjeva ovisi i o sustavnim rješenjima koje su u okviru konferencije prezentirali predstavnici ministarstava nadležnih za obrazovanje, gospodarstvo,  agencije za strukovno obrazovanje, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore i poslodavaca, Zadarskog sveučilišta i Gospodarske komore Austrije.


Pomoćnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, g. Vlado Prskalo predstavio je koncept kompetencijskih centara kao modela koji će omogućiti provedbu kurikuluma prema potrebama gospodarstva uz adekvatno učenje temeljeno na radu, a ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje predstavio je projekte usmjerene na podizanje kvalitete strukovnog obrazovanja u okviru kurikularne reforme.


Voditelj projekta, g. Božo Pavičin predstavio je dosadašnja postignuća projekta – Vodič za savjetnike za naukovanje, Priručnik za mentore u poduzeću te kreiranje prijedloga baze mentora u poduzećima. Posebno o Programu za mentore, govorila je prof. dr. sc. Dijana Vican.
Predstavnica Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta informirala je sudionike da se sustavno rješenje provedbe učenja temeljenog na radu kod poslodavca očekuje u novom Zakonu o obrtu koje je ujedno i osnova za predlaganje programa za mentore u gospodarstvu. Prijedlog Programa edukacije za mentore izrađen u okviru projekta Cap4App polazište je za izradu programa edukacije u Ministarstvu gospodarstva, predviđa se da će trajati 40 sati, a usvajanje dijela programa bit će omogućeno putem alata e-učenja.
Predstavnici poslodavaca iskazali su interes za sudjelovanjem u programu kao i za razmjenu iskustava, te izgradnju mentorskog sustava unutar svojih poduzeća. Potrebu izgradnje kompetentnih mentora naglasila gđa Nevena Tolanov, iz Valamar Riviere, s posebnim osvrtom na svijest o mjestu mentora i učenika u poduzeću te socijalne vještine u radu koje učenik ne može steći izvan radnog mjesta. Tijekom konferencije ponovno je naglašen problem slabog interesa učenika za strukovna zanimanja koji je loš i za poslodavce i škole. Smatraju da je nužno vraćanje bodovnog praga u strukovno obrazovanje kao i kreiranje upisne kvote prema potrebama gospodarstva.