Prijedlog programa za mentore u gospodarstvu i Priru─Źnik za mentore

Program za mentore izrađen u okviru projekta Cap4App sadrži kompetencijski profil vrsnih mentora koji će se profesionalno pripremljeno znati i moći nositi sa suvremenim izazovima u obrazovnom procesu na radnom mjestu. Program osigurava stjecanje određenih kompetencija na već stečeni obujam kvalifikacije iz različitih sektora i unutar različitih sektora, odnosno područja ljudskog rada i grane gospodarske djelatnosti minimalne obrazovne razine 4.1. stupnja prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, 2013.).

Europska komisija upozorava kako se trenutno većina država članica EU suočava s razdobljem u kojem, unatoč sve većem broju mladih Europljana koji su uključeni u obrazovanje, sve veći broj mladih napušta sustav obrazovanja i osposobljavanja bez vještina potrebnih za osiguranje zapošljavanja, a to onda uzrokuje stalni porast stupnja nezaposlenosti mladih. Pri tome se naglašava kako postoji konsenzus da upravo kvalitetno strukovno obrazovanje i osposobljavanje, pogotovo ukoliko uključuje snažan aspekt učenja na radnom mjestu (naukovanje), pomaže u rješavanju ovog problema i olakšava prijelaz mladih ljudi iz obrazovanja na tržište rada (European Commission: DG Employment, Social Affairs and Inclusion, 2012).

Program za mentore predstavlja određeni skup kompetencija koje čine profesionalno „obogaćenje“ u horizontalnom obrazovnom vidu u području djelatnosti poučavanja i učenja. Osoba s uspješno završenim Programom za mentore postojeću kvalifikaciju i iskustveni profesionalni profil oblikuje za potrebe obrazovanja učenika u stvarnom radnom ambijentu i na radnom mjestu. Program za mentore je temeljni dokument iz kojega proizlaze drugi sadržaji koje pretpostavlja akreditirani srednjoškolski određene vrste, razine i obujma.

Program za mentore možete pronaći ovdje.

Priručnik za mentore sadrži informacije i praktične savjete za kvalitetno obavljanje dijela poučavanja koje se odnosi na stjecanje praktičnih znanja, umijeća i sposobnosti učenika kao dijela akreditiranog srednjoškolskog strukovnog kurikuluma i namijenjen je mentorima u poduzećima. Priručnik je osmišljen s namjerom da pomogne zaposlenicima u poduzećima - mentorima da bolje razumiju svoju ulogu i da budu učinkoviti u praksi poučavanja. Sadrži informacije koje će pomoći mentorima da djelotvornije rade s učenicima, optimiziraju mogućnosti učenja naučnika, prakticiraju poticajno vođenje i praćenje učenika tijekom naukovanja, primjereno nadziru, pravodobno sprječavaju pogreške te uspješno realiziraju poučavanje učenika na radnom mjestu.