Uvijeti i procedura za licenciranje poslodavaca za naukovanje

Kako bismo poduzetnicima olakšali proces licenciranja za izvođenje praktične nastave i vježbe naukovanja u okviru projekta Cap4App: Jačanje kapaciteta komora i partnera za pomoć malim i srednjim poduzećima za uključivanje u naukovanje, sufinanciranog sredstvima programa Europske unije Erasmus+, izradili smo skup smjernica za tvrtke prilikom pripreme za proces licenciranja, samo-vrednovanje i poboljšanja kvalitete prije i tijekom cijelog razdoblja osposobljavanja učenika.

Prije primanja učenika na osposobljavanje, potrebno je licencirati poduzeće u područnoj županijskoj komori. Procesom licenciranja utvrđuje se zadovoljava li tvrtka uvjete za provođenje programa strukovnog osposobljavanja u okviru praktične nastave ili naukovanja.U ovom dokumentu su opisane procedure prijave za dobivanje licence za izvođenje praktične nastave ili naukovanja i navedeni su minimalni uvjeti koje moraju zadovoljiti sve pravne osobe neovisno o njihovoj djelatnosti. Specifični kriteriji definiraju se ovisno o djelatnosti tvrtke i vrsti strukovnog programa.

Dokument "Kriteriji za mala i srednja poduzeća" dostupan je na ovom linku.