Austrijski Zakon o strukovnom osposobljavanju i ostali prevedeni dokumenti

Partneri iz Federalne gospodarske komore Austrije ustupili su nam relevantne pravne dokumente i priručnike iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koji su u okviru WP3 projekta Cap4App prevedeni s njemačkog na hrvatski jezik.
Radi se o sljedećim dokumentima:
 
 
Dokumenti su poslužili za aktivnosti predviđene u WP4: izrada paketa zahtjeva za MSP (set kriterija za MSP-ove, vodič i program osposobljavanja za mentore). Rezultati (i zaključci sa studijskog putovanja) će biti predstavljeni na radionici za partnere i sudionike studijskog putovanja koju planiramo organizirati u prosincu 2017. s ciljem edukacije više stručnjaka u partnerskim institucijama.
 
Dokumenti su dostupni na linku.