Komisija donosi inicijativu za poboljšavanje naukovanja u Europi

Europska komisija donijela je prijedlog Europskog okvira za kvalitetno i učinkovito naukovanje.
Inicijativa u obliku preporuke Vijeća dio je Novog programa vještina za Europu, pokrenutog u lipnju 2016. Povezana je i s europskim stupom socijalnih prava, u kojem je predviđeno pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje.
U preporuci se navodi 14 ključnih kriterija sastavljenih na temelju opsežnog savjetovanja kojima se države članice i dionici trebaju koristiti za razvoj kvalitetnog i učinkovitog naukovanja. Ova će inicijativa biti doprinos povećanju zapošljivosti i osobnom razvoju naučnika te će stoga doprinijeti stvaranju visokokvalificirane i kvalificirane radne snage koja će odgovarati potrebama tržišta rada.

Za procjenu kvalitete i učinkovitosti naukovanja predloženim se okvirom utvrđuje sedam kriterija za uvjete učenja i rada:

1. pisani ugovor;
2. rezultati učenja;
3. pedagoška potpora;
4. učenje u stvarnim radnim uvjetima;
5. plaća i/ili naknada;
6. socijalna zaštita;
7. radni, zdravstveni i sigurnosni uvjeti.

U Okviru se predlaže i sedam kriterija za okvirne uvjete:

1. regulatorni okvir;
2. uključenost socijalnih partnera;
3. potpora poduzećima;
4. fleksibilni putevi učenja i mobilnost;
5. profesionalno usmjeravanje te osvješćivanje;
6. transparentnost;
7. osiguravanje kvalitete i praćenje osoba s diplomom.

Komisija podupire provedbu tih kriterija odgovarajućim sredstvima EU-a. Samo doprinos Europskog socijalnog fonda u korist obrazovanja i osposobljavanja iznosi gotovo 27 milijardi eura, a EU podupire naukovanje i raznim drugim instrumentima.
Europski savez za naukovanje do sada je osigurao više od 750 000 radnih mjesta za mlade. Više od 390 000 mjesta u naukovanju ponuđeno je u okviru Garancije za mlade, s obzirom na to da je naukovanje jedna od četiri mogućnosti koje se trebaju ponuditi mladima nakon četiri mjeseca nezaposlenosti. Program Erasmus+ podupire mobilnost naučnika, što uključuje novu inicijativu ErasmusPro, kojom se od 2018. do 2020. želi poduprijeti 50 000 mjesta za učenike strukovnih profila u poduzećima u inozemstvu. Budući da mjere za povećavanje ponude naukovanja donose rezultate, ključno je znati koji su kriteriji za uspjeh. Tome služi novi okvir.

Izvor:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3585_hr.htm