Studijsko putovanje u Beč i Graz (31.5-2.6.) dio I.

Trajanje studijskog putovanja: 29.svibnja – 2. lipnja 2017.
Partner organizator: Austrijska gospodarska komora (WKO)
Mesto: Beč (29.-31. svibnja), Graz (1.-2. lipnja)

Cilj studijskog putovanja bio je upoznati se s provedbom i organiziranja strukovnog obrazovanja u Austriji s posebnim naglaskom na ulogu komora i Ureda za naukovanje koji djeluju pri Komori. Program je uključivao predavanja, posjete trening centrima, poduzećima, relevantnim dionicima i institucijama uključenim u provedbu naukovanja tijekom inicijalnog strukovnog obrazovanja, ali i cjeloživotnog – post-sekundarnog i strukovnog tercijarnog obrazovanja. Imali smo priliku razgovarati s zaposlenicima komore zaduženima za naukovanje, mentorima i naučnicima u poduzećima, učenicima, nastavnicima i ravnateljima u strukovnim školama. Na radionicama detaljnije raspravljali o dobrim i lošim stranama austrijskog i hrvatskog sustava, te razradili ideje za nastavak projekta.

- 29.5.2017.

Prvi dan posjetili smo prostorije Austrijske gospodarske komore (WKO).


 

G. Kurt Schmid iz Instituta "ibw Austrija - istraživanje i razvoj u VET-u“, održao je prezentaciju na temu inicijalnog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Austriji, s posebnim naglaskom na dualni sustav, strukturu upravljanja obrazovnim sustavom i ulogu gospodarskih komora. U Austriji strukovno obrazovanje i osposobljavanje ima značajnu ulogu u obrazovnom sustavu: oko 80% učenika nakon obveznog obrazovanja pohađa neki od programa strukovnog obrazovanja koje karakterizira visok stupanj zastupljenosti učenja temeljenog na radu (work-based learning). Programi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja provode se u klasičnom sustavu u strukovnim školama ili u sustavu dualnog obrazovanja oblikovanog većim djelom od strane poslodavaca. 

U full-time školama učenici praktične vještine stječu u simuliranom radnom okruženju (u radionicama, laboratorijima i sl.) uz dobrovoljnu ili obaveznu kratkotrajnu praksu u poduzećima. U dualnom sustavu učenici provode 20-30% vremena u part-time školi, a 70-80% vremena u poduzeću, gdje uče u stvarnom radnom okruženju i uključeni su u proizvodni proces, pod vodstvom certificiranih mentora. Učenici sami pronalaze mjesto za naukovanje u poduzeću, uz pomoć škole. 
U Austriji trenutno oko 30 000 poduzeća prima naučnike, od čega je 97% malih i srednjih poduzeća. Svake godine za naukovanje se odlučuje oko 33 000 učenika, a dvije trećine se osposobljava u malim i srednjim poduzećima. Programi inicijalnog strukovnog obrazovanja odražavaju ekonomsku strukturu i konstantno su ažurirani.Predstavnici poslodavaca imaju glavnu ulogu u upravljanju sustavom dualnog obrazovanja – u većini su zastupljeni u federalnom Savjetodavnom odboru za naukovanje. Administracija naukovanja u ovlasti je lokalnih ureda WKO (Lehrlingsstellen). Uspjeh austrijskog sustava strukovnog obrazovanja odražava se u niskoj stopi nezaposlenosti mladih.

U austrijskom sektoru strukovnog obrazovanja i osposobljavanja postoje različiti postupci predviđanja koji vode do prilagodbi kurikula. Za svako strukovno zanimanje na nacionalnoj je razini definiran kurikul za osposobljavanje u poduzeću, te opis aktivnosti (izlaznih kompetencija). U odborima za razvoj kurikula nastavnici i stručnjaci za obrazovanje rade zajedno s predstavnicima gospodarstva na izradi predmetnih kurikula. Socijalni partneri mogu podupirati proces koordinacije između obrazovnih usluga i kvalifikacijskih zahtjeva i/ili izraziti potrebe gospodarstva uzimajući u obzir (regionalne) ekonomske zahtjeve.

Naukovanje učenika u poduzeću uglavnom financiraju sama poduzeća u obliku plaće koja je regulirana kolektivnim ugovorom (sektora ili poduzeća). Međutim, postoji niz javnih potpora koje su dostupne kao podrška poduzećima: svako poduzeće koje osposobljava učenika ima pravo na takozvanu osnovnu podršku koju može zatražiti na kraju odgovarajuće godine naukovanja. Ona obuhvaća tri bruto nagrade za naukovanje na temelju kolektivnog ugovora u prvoj godini naukovanja, dvije u drugoj godini, jedna u trećoj i četvrtoj godini. Za izvrsne rezultate naučnika na završnom ispitu nagrađuju se i poduzeća.

U popodnevnim satima posjetili smo turističku školu Modul.


 
Modul je privatna full-time škola za turizam i poduzetništvo osnovana od strane Bečke gospodarske komore koja priprema učenike za karijeru u turizmu ili za nastavak obrazovanja na visokom studiju. Škola nudi tri obrazovna programa: srednjoškolski program u trajanju od pet godina s obaveznim ljetnim pripravništvom – u destinacijskom menadžmentu, event managementu ili travel menadžmentu; diplomski studij turističkog menadžmenta u trajanju od dvije godine s tri mjeseca praktičnog osposobljavanja i međunarodni tečaj u hotelskom menadžmentu u trajanju od dvije godine. Škola usko surađuje s brojnim velikim i malim hotelima u kojima učenici i studenti odrađuju praksu. 

-30. 5.2017.

Drugi dan započeo je posjetom Uredu za naukovanje Bečke gospodarske komore (WKW).


Prezentaciju je održao g. Mario Grnja, savjetnik za naukovanje. Trenutno u Austriji postoji 199 programa naukovanja za zanimanja u trgovini i industriji u trajanju od dvije do četiri godine, i 15 programa za zanimanja u poljoprivredi i šumarstvu. Uredi za naukovanje djeluju unutar gospodarskih komora i prisutni su u svakoj provinciji. Osnovne aktivnosti ureda su: savjetodavne usluge za mentore, naučnike i ostale zainteresirane strane (u vezi pravnih i financijskih pitanja, procesa akreditiranja poduzeća i usluge profesionalnog savjetovanja za adolescente), procjena poduzeća pri akreditaciji, vođenje registra ugovora o naukovanju, upravljanje završnim ispitima i administracija subvencija za naučnička poduzeća.
Uredi osim pružanja informacija i usluga savjetovanja za poduzeća i naučnike, organiziraju razmjene naučnika, online prijave, seminare, radionice, natjecanja i prikupljanje statističkih pokazatelja. 


Kasnije smo posjetili tvrtku Opel Wien GmbH i restoran Figlmüller Wollzeile
Opel Wien GmbH je dio Opel grupe i podružnica tvrtke General Motors koja organizira naukovanje za elektrotehničare u trajanju od četiri godine. Naučnici prolaze kroz program u posebnim radionicama, u manjim grupama, pod vodstvom mentora, zaposlenika Opela koji je zadužen za praćenje njihovog rada. Naučnici se osposobljavaju za održavanje i popravak proizvodnih postrojenja, strojeva, robota i sustava proizvodnje. Osim zadataka propisanih kurikulumom, naučnici uče dodatne stručne i tzv. meke vještine (odnos prema radu, kolegama, radnom okruženju).


Restoran Figlmüller Wollzeile je dio Figlmüller grupe, obiteljske tvrtke koja je osnovana 1905. godine u Beču, a danas obuhvaća pivnicu, kafiće, barove i restorane s bečkim specijalitetima. Naučnici se obrazuju za rad u kuhinji i posluživanju, stječu znanja o specifičnostima austrijske kuhinje, proizvodima, pripremi i prezentaciji gotovih jela. Naukovanje traje tri godine, a osim što primaju naknadu za rad, naučnike se dodatno potiče kroz sudjelovanje u natjecanjima naučnika, inozemnu razmjenu, bonusima, vaučerima za putovanja, nagradama za odličan uspjeh u školi i sl. Njihov rad i zadovoljstvo se kontinuirano prate kroz sve godine naukovanja.

- 31.5.2017.

U srijedu smo imali mogućnost posvetiti vrijeme raspravi o do tada viđenom na radionici s predstavnicima instituta ibw (g. Kurt Schmid, g. Markus Müllner).
U prvom dijelu radionice, predstavnici Hrvatske gospodarske komore održali su prezentaciju na temu hrvatskog strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Predstavljene su specifičnosti različitih oblika učenja temeljenog na radu, pravni okvir, sustav upravljanja, programi naukovanja, te aktualna reforma strukovnog obrazovanja. Uslijedila je radionica u tri dijela na kojoj su sudionici iznosili dojmove o dotadašnjim izlaganjima i posjetima, raspravljali o ulozi savjetnika za naukovanje i definirali primjere dobre prakse, relevantne za daljnje projektne aktivnosti.