Kompetencije mentora u poduze─çima

Na ovoj stranici izdvojili smo relevantne materijale nastale iz projektata i inicijativa, koji se odnose na osposobljavanje mentora za izvođenje praktične nastave i vježbi u poduzećima ili obrtima.

U Hrvatskoj prema Zakonu o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009) i Zakonu o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/2013) praktičnu nastavu i vježbe kod poslodavca ne može izvoditi osoba koju je poslodavac učeniku imenovao za mentora ako nema stečene pedagoške kompetencije odnosno položen ispit kojim dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika. Trenutno je na snazi Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore u trajanju od  225 sati i opterećenosti od 60 ECTS bodova. Ovaj program ne odgovara potrebama i mogućnostima većine poduzeća u RH (90% njih su mala i srednja poduzeća).

U nastavku navodimo primjere prakse iz zemalja EU koje imaju uspješne sustave naukovanja. Kako bi poboljšale status, kvalifikacije i ključne kompetencije, te mogućnosti profesionalnog razvoja mentora u poduzećima, brojne zemlje su pokrenule inicijative na razini sektora ili na nacionalnoj razini. Svi programi imaju određene sličnosti iako su modeli implementacije prilično različiti. Materijali problematiziraju upravljanje i propise, uloge socijalnih partnera i poduzeća, financiranje, pedagoške aspekte i poučavanje, te atraktivnost i izvrsnost programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Hrvatskoj tek predstoji cjelovita analiza i izrada profila mentora u poduzećima.

Europska komisija (2017) Teachers and trainers in work-based learning/apprenticeships

Tematska grupa Europske komisije i Cedefop-a (2012) In-company trainers: competence requirements, certification and validation

EU projekt (2016): The Apprenticeship Toolbox development

Izvješća država članica EU: Supporting teachers and trainers

Cedefop (2010): Mogućnosti profesionalnog razvoja mentora u poduzećima

Cedefop: Profesionalni razvoj učitelja i trenera

Cedefop (2014): Vodeći principi profesionalnog razvoja trenera u SOO