Strukovno obrazovanje

Korisne stranice:


Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO)

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO)

Portor.hr: pravna regulativa

Europski centar za razvoj strukovnog obrazovanja (CEDEFOP)

ReferNet Hrvatska

WorldSkills Europe

Nove boje znanja

Hrvatski kvalifikacijski okvir

Europska zaklada za strukovno obrazovanje (ETF)

Europski referentni okvir za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju