Konferencija: Oblici učenja na radnome mjestu za učenike srednjega strukovnog obrazovanja u RH

Konferencija Oblici učenja na radnome mjestu za učenike srednjega strukovnog obrazovanja u RH – analiza stanja, izazovi i preporuke, održana je u utorak, 4. travnja, u Zagrebu, u Kongresnom centru Forum.


(Maja LJubić, Božo Pavičin, Kurt Schmid)

Ovo je prva konferencija projekta Cap4App – Jačanje kapaciteta Komore i partnera za pomoć malim i srednjim poduzećima za uključivanje u naukovanje, koji se održava u sklopu programa EU Erasmus+. Nositelj je projekta HGK, a partneri su Austrijska gospodarska komora, Sveučilište u Zadru, Obrtnička komora Zagreb, Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe i Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Pozdravne govore održali su Želimir Kramarić, potpredsjednik za međunarodne poslove i EU Hrvatske gospodarske komore, Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru i Sonja Holocher-Ertl, direktorica Austrijskog ureda za vanjsku trgovinu u Hrvatskoj

.
(Dijana Vican, Želimir Kramarić)

"Važan je interes Hrvatske stvaranje obrazovanog društva i radne snage koja može biti nositelj njena razvoja. Stoga HGK u suradnji s HOK-om te uz potporu austrijske i njemačke gospodarske komore nastoji promicati vrijednosti učenja temeljenog na radu – dualnog obrazovanja, kako bi se ono prepoznalo istovrijednim sa svim drugim oblicima učenja u strukovnom obrazovanju", istaknuo je potpredsjednik HGK za međunarodne poslove i EU Želimir Kramarić.

Zatim je Božo Pavičin, Project Manager projekta Cap4App i viši samostalni savjetnik u HGK ukratko predstavio projekt Cap4App: "Jačanje kapaciteta komora i partnera za pomoć malim i srednjim poduzećima za uključivanje u naukovanje".

Pomoćnica ravnateljice SEECEL-a Maja Ljubić predstavila je rezultate istraživanja provedenog u prvoj fazi projekta, o stajalištima strukovnih škola i tvrtki za uvođenje dualnog obrazovanja u RH. Anketirano je 119 strukovnih škola te 691 tvrtka u Gradu Zagrebu i ostalim županijama. "I škole i tvrtke iskazuju jasnu potrebu za usavršavanjem mentora. Ispitanici iz škola iskazali su nešto pozitivnije mišljenje o nefinancijskim oblicima potpore te su procijenili kvalitetnom suradnju i komunikaciju s dionicima. I škole i tvrtke iskazale su visoku spremnost (škole 72,3 posto, a tvrtke 79,7 posto) sudjelovanja u programu učenja na radnome mjestu, s tim da je 57 posto tvrtki istaknulo da bi država trebala snositi troškove učeničkih naknada na koje imaju pravo", rekla je Ljubić.

 
Obrazovanje i osposobljavanje iz austrijske perspektive predstavio je Kurt Schmid iz Instituta za razvoj ljudskih potencijala u gospodarstvu.

Na konferenciji je zaključeno da u školama očito postoji svijest da bi usmjeravanje i pomoć izvan škole imalo pozitivan utjecaj na razvoj učenja temeljenog na radu. Istodobno, škole vrednuju sadašnju suradnju s malim i srednjim poduzećima, ali prepoznaju potrebu za dodatnom potporom iz komora i drugih relevantnih dionika.


(Publika)

Većina malih i srednjih poduzeća koja su sudjelovala u ovom istraživanju već su imali priliku provesti učenje temeljeno na radu u poduzeću i bile su u stanju prepoznati glavne prepreke u organizaciji rada. Glavne prepreke koje navode jesu nedostatak motiviranih učenika i nepostojanje financijskih poticaja za provedbu učenja temeljenog na radu dok je kao glavna korist istaknuta mogućnost izbora najboljih kandidata za zapošljavanje.

Na konferenciji je predstavljeno izvješće „Analiza postojećeg stanja i shema naukovanja u Hrvatskoj“, dostupno ovdje (verzija na engleskom jeziku) i ovdje ( na hrvatskom jeziku)

Prezentacije održane na konferenciji:

mr. sc. Maja Ljubić:, SEECEL Postojeće stanje i izazovi u provedbi učenja na radnom mjestu za učenike srednjeg strukovnog obrazovanja u HR
Mag. Kurt Schmid, IBW: IVET & WBL from  an  Austrian Perspective
Božo Pavičin, HGK: Predstavljanje projekta Cap4App: Jačanje kapaciteta komora i partnera za pomoć malim i srednjim poduzećima za uključivanje u naukovanje

Program konferencije: hr/ en.