Izvješće "Analiza postojećeg stanja i shema naukovanja u Hrvatskoj"

Osnovni cilj ovog izvješća bio je prikupiti informacije o stanju u sustavu srednjega strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te programa učenja temeljenog na radu koje se događa u poduzećima.

Izvješće je sastavio SEECEL.

Izvješće se sastoji od pozadinske analize stanja (temeljene na prilozima partnerskih institucija: Hrvatske gospodarske komore, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatske obrtničke komore Zagreb) i analize rezultata istraživanja provedenog među malim i srednjim poduzećima, srednjim strukovnim školama i županijama (osnivačima škola).
Online-istraživanje provedeno je u početnoj fazi provedbe projekta. Ankete su bile otvorene od 16. prosinca 2016. do 20. siječnja 2017.

Osmišljene su tri inačice ankete za svaku ciljnu skupinu: verzija upućena MSP-ovima distribuirana je posredstvom županijskih komora HGK; druge dvije verzije distribuirao je SEECEL strukovnim školama i županijama. Anketiranju se odazvalo 699 MSP-ova, 119 škola i pet županijskih upravnih odjela za obrazovanje. Cilj je bio prikupiti informacije o iskustvima i stajalištima u provođenju učenja temeljenog na radu, identificirati glavne prepreke s kojima se susreću poduzeća uključena u provedbu nekih oblika učenja temeljenog na radu i poduzeća koja su u budućnosti spremna sudjelovati u tim oblicima učenja te razviti ideje za mjere koje bi se mogle primijeniti u budućnosti za razvoj sustava.

Rezultati dobiveni analizom istraživanja predstavljeni su javnosti  kao doprinos raspravi o učinkovitosti modela učenja temeljenog na radu u posebnim programima strukovnog obrazovanja na 1. konferenciji projekta Cap4App.

Izvješće je u potpunosti dostupno na engleskom jeziku ovdje, a skraćena verzija na hrvatskom jeziku ovdje.