Rezultati projekta


Opći je cilj projekta bio je jačanje kapaciteta projektnih partnera za pružanje potpore malim i srednjim poduzećima već uključenima u naukovanje i / ili koja se tek namjeravaju uključiti.
Kroz projekt ojačane su kompetencije zaposlenika institucija partnera, razvijeni su resursi i operativne sposobnost kako bi HGK i partneri mogli pružiti pomoć MSP-ima za uključivanje u izvedbu učenja temeljenog na radu (work-based learning) u poduzećima na razini srednjoškolskoga strukovnoga obrazovanja.
Stvoreni su administrativni uvjeti, procedura i program edukacije za stjecanje potrebnih kvalifikacija i certifikata za mentore. Promotivnim aktivnostima podignuta je svijest o dobrobitima i važnosti ovakvog modela učenja među MSP-ovima, ali i javnosti općenito. Posredno, projektne su aktivnosti utjecale na donositelje odluka u području strukovnog obrazovanja, strukovne škole, učenike i njihove roditelje.


 1. Provedeno istraživanje o stanju u području provedbe različitih oblika učenja temeljenog na radu u poduzeću i objavljeno "Izvješće o stanju u sustavu srednjega strukovnog obrazovanja i osposobljavanja: analiza stanja i analiza rezultata istraživanja" - ožujak 2017.g.
 2. Konferencija „Oblici učenja na radnome mjestu za učenike srednjega strukovnog obrazovanja u RH“ – 4. travnja 2017. g.
 3. Razvoj suradnje i razmjene informacija s partnerima te studijski posjet Austrijskoj gospodarskoj komori – 31. svibnja2. lipnja 2017. g.
 4. Prijevod relevantnih pravnih dokumenata i priručnika iz područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
 5. Train the trainers - provedba edukacije za djelatnike županijskih komora HGK i institucija partnera za savjetnike za naukovanje za rad s poduzećima i školama – 4. - 5. prosinca 2017.g.
 6. Vodič za savjetnike za naukovanje
 7. Set kriterija za poduzeća zainteresirana za provedbu učenja temeljenog na radu
 8. Program za mentore 
 9. Priručnik za mentore u poduzećima
 10. Provedba programa osposobljavanja mentora26. – 27. travnja 2018. g.
 11. Konferencija za mentore – 28. svibnja 2018. g.
 12. Baza poduzeća licenciranih za naukovanje i mentora
 13. Provedene promotivne aktivnosti o projektnim aktivnostima i rezultatima za ciljne skupine;  prepoznate prednosti UTR-a; povećana vidljivost SOO-a
 14. Završna konferencija projekta Cap4App - 11. rujna 2018.