O projektu

Naziv projekta: Jačanje kapaciteta komora i partnera za pomoć malim i srednjim poduzećima za uključivanje u naukovanje
Akronim projekta: Cap4App
Nositelj projekta: Hrvatska gospodarska komora
Ukupni proračun: 530.537,00 €
Potprogram: ERASMUS + KA3 – Podrška reformi politika
Planirano trajanje: 24 mjeseca (početak: listopad 2016.)
 
Cilj projekta je ojačati organizacijske kapacitete HGK i partnerskih institucija u suočavanju s izazovima reforme srednjega strukovnog obrazovanja i, u konačnici, pružiti potporu malim i srednjim poduzećima koji već sudjeluju u programu naukovanja ili se tek namjeravaju uključiti.

Projekt će imati učinak na intenziviranje suradnje između ključnih dionika u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te će osnažiti njihov utjecaj na politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.
Pridonijet će boljem  razumijevanju učenja temeljenog na radu u poduzećima te razvoju modela za njihovu kvalitetniju provedbu.

Suradnjom s austrijskom komorom i upoznavanjem s primjerima dobre prakse, projektni partneri su usvojili iskustva i znanja koja će moći primijeniti u hrvatskom kontekstu. Cilj je bio sagledati prepreke na koje MSP-ovi nailaze pri primanju učenika na praksu/naukovanje i osposobiti savjetnike za rad s poduzećima i školama. Uzimajući u obzir postojeći nacionalni zakonodavni okvir, razvitjeni su kriteriji za odabir MSP-ova zainteresiranih za primanje učenika, vodiči i priručnici, program osposobljavanja mentora u poduzećima i provedene su promotivne aktivnosti s ciljem motiviranja MSP-ova i poboljšanja percepcije strukovnog obrazovanja.