Hr En
Naslovna  >  Projekt  >  Pozadina projekta

Pozadina projekta

U Hrvatskoj je trenutno nedovoljno zastupljen model učenja na radnome mjestu u stvarnome radnom okruženju u poduzećima. Prema istraživanju poslodavaca iz 2014. (Zaposlimo Hrvatsku), jedan od glavnih problema s kojima se suočavaju jest jaz u vještinama tj. nedostatak radne snage s potrebnim kvalifikacijama, posebice kod mladih. Poslodavci upućuju na to da kompetencije stečene u tradicionalnom obrazovnom sustavu ne odgovaraju kompetencijama potrebnima za uspješno obavljanje aktivnosti na radnomu mjestu. Taj nesrazmjer djelomično objašnjava niske razine zaposlenosti mladih u Hrvatskoj. To osobito dolazi do izražaja u strukovnim zanimanjima.

Ova situacija poziva na mjere za poboljšanje privlačnosti i kvalitete strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Trenutno učenici stječu ograničeno praktično iskustvo tijekom školovanja, najčešće u vidu praktične nastave u školama gdje se simuliraju radni uvjeti, a manjim dijelom kroz stručnu prasku u poduzećima ili kroz naukovanje za programe zanimanja u vezanim obrtima. Učenje temeljeno na radu (UTR) u poduzećima povećava poslodavcima pristup radnicima s relevantnim vještinama i znanjima i olakšava učenicima prijelaz u svijet rada. Zemlje s jakim dualnim sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja gdje se učenje i praksa održava u poduzeću, imaju najniže stope nezaposlenosti mladih (OECD 2010.). Programi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja moraju odgovoriti na strukturne promjene društva, osobito visoke stope nezaposlenosti među mladima. Potrebno je prilagoditi obrazovni sustav tako da učenici mogu dobiti kvalitetno radno iskustvo tijekom školovanja, a ne da se dodatno osposobljavaju putem skupih mjera koje ih drže izvan negativne statistike.

Kako bi učenje temeljeno na radu postalo uobičajena praksa u Hrvatskoj, potrebno je uložiti dvostruki napor. S jedne strane, presudno je uključiti poduzeća, upoznavanjem s prednostima poput izbjegavanja nesrazmjera vještina pri zapošljavanju novih kadrova, mogućnosti odabira talenata za buduće zapošljavanje i koristi od njihovih proizvodnih kapaciteta. S druge strane, potrebno je privući mlade strukovnom obrazovanju. Nažalost, percepcija strukovnog obrazovanja među učenicima i roditeljima je uglavnom negativna. Strukovna zanimanja smatraju se neperspektivnima i obično su posljednji izbor učenika i roditelja ili su vjerojatnija opcija za učenike slabijeg školskog uspjeha. Iskustvo učenja temeljenog na radu pruža učenicima izloženost profesionalnom i organizacijskom okruženju, pomaže u usmjeravanju interesa učenika i odabiru prikladne karijere.

Trebamo jezgrovit i prilagođen pristup u osmišljavanju nacionalnih politika koje jačaju veze između obrazovanja i osposobljavanja i prakse na radnomu mjestu i koje su prilagođene lokalnim potrebama. Potražnja poslodavaca za talentom važan je kontekst za razvoj kurikula i obrazovne reforme. EU strategije prepoznale su važnost učenja temeljenog na radu i cjeloživotnog učenja, na svim razinama obrazovanja, s obzirom na to da je stjecanje, održavanje i usavršavanje vještina ključna karakteristika za sve zaposlenike.

Način da se uspostavi sustav kvalitete je partnerstvo svih dionika uključenih u politike i programe razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, uključujući relevantna ministarstva, agencije, komore, škole, poduzeća, lokalne zajednice, roditelje i službe za zapošljavanje. U Hrvatskoj ne postoji temeljita statistika / registar o naukovanju jer je podijeljena između ministarstva, Obrtničke komore i županija. Za provedbu učenja temeljenog na radu, trebaju biti izrađeni jasniji propisi i smjernice te strategije za poticanje poduzeća da se uključe u SOO, mjerama poput: osiguranja poticaja za poduzetnike, uspostavljanja boljih programa za treninge mentora u poduzećima i to onih koji su u skladu s njihovim kapacitetima, licenciranje mentora, akreditiranje tvrtki uključenih u UTR i stvaranje registra poduzeća i mentora. Također je važno osigurati standarde kvalitete u tvrtkama koje provode UTR, kako bi se osiguralo da se učenici ne natječu sa zaposlenim radnicima i ne iskorištavaju kao jeftina radna snaga.

Poslodavci su u potrazi za kvalificiranim radnicima, a istodobno se suočavaju i sa sve više izazova u sve konkurentnijem i nestabilnijem gospodarstvu. Mnoge su tvrtke u protekla dva desetljeća smanjile svoje kadrove te je skupo i rizično osposobljavati nove zaposlenike bez radnog iskustva.

Hrvatski programi strukovnog obrazovanja nisu prošli kroz značajne promjene tijekom posljednja dva desetljeća, ne odražavaju razvoj tehnologija i trendova u struci i nisu u skladu s potrebama tržišta rada. Tvrtke, uglavnom mala i srednja poduzeća, nisu aktivno sudjelovale u pružanju učenja temeljenog na radu zbog nedostatka ljudskih i financijskih resursa, niskog vrednovanja tog modela ili iz drugih razloga. Dok aktualna reforma obrazovanja naglašava širu primjenu učenja temeljenog na radu i poduzetničkog učenja, ne postoji institucija u Hrvatskoj koja bi mogla djelovati kao jedinstveno mjesto za male i srednje poduzetnike zainteresirane za UTR. Također je potrebna pomoć MSP-ovima u pravnim i logističkim pitanjima u vezi s provedbom učenja temeljnog na radu.

Poslodavci bi trebali imati više mogućnosti za suradnju s drugim strukovnim institucijama i sudjelovati u oblikovanju strukovnih programa koji odražavaju suvremene potrebe zanimanja i radnih mjesta, s ciljem poboljšanja uvjeta i kvalitete učenja temeljenog na radu.  Potrebno je uspostaviti platformu koja će učenicima olakšati pronalaženje mjesta za naukovanje u malim i srednjim poduzećima, a samim poduzećima valja olakšati izbor učenika za naukovanje, što zahtijeva veću uključenost komora u planiranje i provedbu SOO-a te zakonske i regulatorne promjene kako bi im se omogućilo da poboljšaju svoje kapacitete.

Ovaj projekt će pridonijeti podizanju kapaciteta mentora  u poduzećima i osiguravanju potpore u njihovom stručnom i profesionalnom razvoju te u konačnici povećanju atraktivnosti i relevantnosti SOO-a.
Mala i srednja poduzeća s ograničenim administrativnim resursima mogu imati koristi od takve kontinuirane suradnje i potpore, uključujući i pristup vještoj i specijaliziranoj radnoj snazi. UTR je način da se osiguraju vještine i kvalifikacije koje su potrebne budućim poslodavcima.
HGK bi po uzoru na gospodarske komore Njemačke i Austrije,  trebala imati značajniju ulogu u osiguravanju uvjeta provedbe UTR u poduzećima i utvrđivanja potreba za zanimanjima. 
Cap4App operativni jezik je engleski. Ovdje možete pročitati sažetak sadržaja na hrvatskom jeziku.
Print page

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Show Desktop view