Hr En
Naslovna  >  Projekt  >  O projektu

O projektu

Naziv projekta: Jačanje kapaciteta komora i partnera za pomoć malim i srednjim poduzećima za uključivanje u naukovanje
Akronim projekta: Cap4App
Nositelj projekta: Hrvatska gospodarska komora
Ukupni proračun: 530.537,00 €
Potprogram: ERASMUS + KA3 – Podrška reformi politika
Planirano trajanje: 24 mjeseca (početak: listopad 2016.)
 
Cilj projekta je ojačati organizacijske kapacitete HGK i partnerskih institucija u suočavanju s izazovima reforme srednjega strukovnog obrazovanja i, u konačnici, pružiti potporu malim i srednjim poduzećima koji već sudjeluju u programu naukovanja ili se tek namjeravaju uključiti.

Projekt će imati učinak na intenziviranje suradnje između ključnih dionika u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te će osnažiti njihov utjecaj na politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.
Pridonijet će boljem  razumijevanju učenja temeljenog na radu u poduzećima te razvoju modela za njihovu kvalitetniju provedbu.

Suradnjom s austrijskom komorom i upoznavanjem s primjerima dobre prakse, projektni partneri su usvojili iskustva i znanja koja će moći primijeniti u hrvatskom kontekstu. Cilj je bio sagledati prepreke na koje MSP-ovi nailaze pri primanju učenika na praksu/naukovanje i osposobiti savjetnike za rad s poduzećima i školama. Uzimajući u obzir postojeći nacionalni zakonodavni okvir, razvitjeni su kriteriji za odabir MSP-ova zainteresiranih za primanje učenika, vodiči i priručnici, program osposobljavanja mentora u poduzećima i provedene su promotivne aktivnosti s ciljem motiviranja MSP-ova i poboljšanja percepcije strukovnog obrazovanja.
Cap4App operativni jezik je engleski. Ovdje možete pročitati sažetak sadržaja na hrvatskom jeziku.
Print page

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Show Desktop view