Hr En
Naslovna  >  Novosti i događanja  >  Komisija donosi inicijativu za poboljšavanje naukovanja u Europi

Komisija donosi inicijativu za poboljšavanje naukovanja u Europi

Europska komisija donijela je prijedlog Europskog okvira za kvalitetno i učinkovito naukovanje.
Inicijativa u obliku preporuke Vijeća dio je Novog programa vještina za Europu, pokrenutog u lipnju 2016. Povezana je i s europskim stupom socijalnih prava, u kojem je predviđeno pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje.
U preporuci se navodi 14 ključnih kriterija sastavljenih na temelju opsežnog savjetovanja kojima se države članice i dionici trebaju koristiti za razvoj kvalitetnog i učinkovitog naukovanja. Ova će inicijativa biti doprinos povećanju zapošljivosti i osobnom razvoju naučnika te će stoga doprinijeti stvaranju visokokvalificirane i kvalificirane radne snage koja će odgovarati potrebama tržišta rada.

Za procjenu kvalitete i učinkovitosti naukovanja predloženim se okvirom utvrđuje sedam kriterija za uvjete učenja i rada:

1. pisani ugovor;
2. rezultati učenja;
3. pedagoška potpora;
4. učenje u stvarnim radnim uvjetima;
5. plaća i/ili naknada;
6. socijalna zaštita;
7. radni, zdravstveni i sigurnosni uvjeti.

U Okviru se predlaže i sedam kriterija za okvirne uvjete:

1. regulatorni okvir;
2. uključenost socijalnih partnera;
3. potpora poduzećima;
4. fleksibilni putevi učenja i mobilnost;
5. profesionalno usmjeravanje te osvješćivanje;
6. transparentnost;
7. osiguravanje kvalitete i praćenje osoba s diplomom.

Komisija podupire provedbu tih kriterija odgovarajućim sredstvima EU-a. Samo doprinos Europskog socijalnog fonda u korist obrazovanja i osposobljavanja iznosi gotovo 27 milijardi eura, a EU podupire naukovanje i raznim drugim instrumentima.
Europski savez za naukovanje do sada je osigurao više od 750 000 radnih mjesta za mlade. Više od 390 000 mjesta u naukovanju ponuđeno je u okviru Garancije za mlade, s obzirom na to da je naukovanje jedna od četiri mogućnosti koje se trebaju ponuditi mladima nakon četiri mjeseca nezaposlenosti. Program Erasmus+ podupire mobilnost naučnika, što uključuje novu inicijativu ErasmusPro, kojom se od 2018. do 2020. želi poduprijeti 50 000 mjesta za učenike strukovnih profila u poduzećima u inozemstvu. Budući da mjere za povećavanje ponude naukovanja donose rezultate, ključno je znati koji su kriteriji za uspjeh. Tome služi novi okvir.

Izvor:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3585_hr.htm
 

Cap4App operativni jezik je engleski. Ovdje možete pročitati sažetak sadržaja na hrvatskom jeziku.
Print page

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Show Desktop view