Hr En
Naslovna  >  Strukovno obrazovanje  >  Kompetencije mentora u poduzećima

Kompetencije mentora u poduzećima

Na ovoj stranici izdvojili smo relevantne materijale nastale iz projektata i inicijativa, koji se odnose na osposobljavanje mentora za izvođenje praktične nastave i vježbi u poduzećima ili obrtima.

U Hrvatskoj prema Zakonu o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/2009) i Zakonu o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/2013) praktičnu nastavu i vježbe kod poslodavca ne može izvoditi osoba koju je poslodavac učeniku imenovao za mentora ako nema stečene pedagoške kompetencije odnosno položen ispit kojim dokazuje osnovno znanje o poučavanju učenika. Trenutno je na snazi Program stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje, suradnike u nastavi i mentore u trajanju od  225 sati i opterećenosti od 60 ECTS bodova. Ovaj program ne odgovara potrebama i mogućnostima većine poduzeća u RH (90% njih su mala i srednja poduzeća).

U nastavku navodimo primjere prakse iz zemalja EU koje imaju uspješne sustave naukovanja. Kako bi poboljšale status, kvalifikacije i ključne kompetencije, te mogućnosti profesionalnog razvoja mentora u poduzećima, brojne zemlje su pokrenule inicijative na razini sektora ili na nacionalnoj razini. Svi programi imaju određene sličnosti iako su modeli implementacije prilično različiti. Materijali problematiziraju upravljanje i propise, uloge socijalnih partnera i poduzeća, financiranje, pedagoške aspekte i poučavanje, te atraktivnost i izvrsnost programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Hrvatskoj tek predstoji cjelovita analiza i izrada profila mentora u poduzećima.

Europska komisija (2017) Teachers and trainers in work-based learning/apprenticeships

Tematska grupa Europske komisije i Cedefop-a (2012) In-company trainers: competence requirements, certification and validation

EU projekt (2016): The Apprenticeship Toolbox development

Izvješća država članica EU: Supporting teachers and trainers

Cedefop (2010): Mogućnosti profesionalnog razvoja mentora u poduzećima

Cedefop: Profesionalni razvoj učitelja i trenera

Cedefop (2014): Vodeći principi profesionalnog razvoja trenera u SOO


Cap4App operativni jezik je engleski. Ovdje možete pročitati sažetak sadržaja na hrvatskom jeziku.
Print page

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Show Desktop view