Hr En
Naslovna  >  Strukovno obrazovanje  >  Strukovno obrazovanje u RH

Strukovno obrazovanje u RH


Obrazovanje u strukovnim školama traje od jedne do pet godina, a trajanje ovisi o vrsti obrazovnog programa, odnosno strukovnog kurikuluma za određeno zanimanje ili strukovne kvalifikacije. Po završetku strukovne škole moguće se uključiti na tržište rada ili, uz određene uvjete, nastaviti obrazovanje na srednjoškolskoj razini ili na visokim učilištima.

Strukovnim obrazovanjem stječu se znanja, vještine i kompetencije potrebne tržištu rada s ciljem stručnog priznavanja kvalifikacija koje također pružaju mogućnost napretka u budućem obrazovanju.

Učenici koji su završili obrazovni program u trajanju od tri, četiri ili pet godina stječu srednju stručnu spremu, a učenici koji su završili obrazovni program u trajanju do dvije godine stječu nižu razinu srednjeg obrazovanja.

Izvor:  MZO

U šk. godini 2016./2017. u srednjim strukovnim školama u RH izvode se 103 četverogodišnja i 134 trogodišnja programa
Ukupan broj i nazivi svih programa dostupni su na poveznici.

Srednje škole , razredni odjeli i učenici, početak šk.g. 2016./2017. Izvor: Državni zavod za statistiku

Škole
Schools
Razredni
odjeli

Class units
Učenici
Students
Ponavljači
Repeaters
ukupno
Total
samostalne
Self-contained
školske
jedinice/odjeli
School/class
units
ukupno
Total
učenice
Female
 students
ukupno
Total
učenice
Female
 students
Tehničke i srodne
Technical and related schools
 258  64  194 3 323 75 486 36 026 1 040
Državne
State
 247  62  185 3 257 74 397 35 458 1 029
Privatne
Private
 9  2  7  48  647  262  9
Industrijske i obrtničke
Industrial and crafts schools
 194  22  172 1 651 30 310 10 201 1 225
Državne
State
 192  22  170 1 646 30 266 10 195 1 223
Privatne
Private
 2 -  2  5  44  6  2


Popis škola u kojima se izvode strukovni programi obrazovanja:
Izvor: MZO


Broj učenika  srednjih škola (i ponavljači) po razredima i prema spolu, početak šk. g. 2016./2017.
Izvor: Državni zavod za statistiku
  Učenici
Students
ukupno
Total
I. razred
1st grade
II. razred
2nd grade
III. razred
3rd grade
IV. razred
4th grade
V. razred
5th grade
svega
All
ponavljači
Repeaters
svega
All
ponavljači
Repeaters
svega
All
ponavljači
Repeaters
svega
All
ponavljači
Repeaters
svega
All
ponavljači
Repeaters
svega
All
ponavljači
Repeaters
Tehničke i srodne – ukupno
Technical and related schools – all
75 486 1 040 18 214  387 18 273  336 18 562  235 19 166  81 1 271  1
Učenice
Female students
36 026  361 8 397  156 8 492  110 8 870  69 9 284  26  983  -
Državne
State
74 397 1 029 17 966  381 17 992  334 18 315  234 18 907  79 1 217  1
Privatne
Private
 647  9  158  6  179  2  146 -  164  1  -  -
Vjerskih zajednica
Religious community
 442  2  90 -  102  -  101  1  95  1  54  -
Industrijske i obrtničke – ukupno
Industrial and crafts schools – all
30 310 1 225 9 598  662 10 533  435 10 055  128  124  -  -  -
Učenice
Female students
10 201  335 3 112  175 3 585  125 3 380  35  124  -  -  -
Državne
State
30 266 1 223 9 586  661 10 514  434 10 042  128  124  -  -  -
Privatne
Private
 44  2  12  1  19  1  13  -  -  -  -  -


Statistički podaci o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju na razini EU dostupni su na stranicama Eurostata. 
Cap4App operativni jezik je engleski. Ovdje možete pročitati sažetak sadržaja na hrvatskom jeziku.
Print page

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

Show Desktop view